Van tussenschakel naar krachtige ketenpartner

De drankengroothandel kenmerkt zich door een uitgebreid assortiment met uiteenlopende dranken, hoge omloopsnelheden en een groot aantal afnemers. Een sterk concurrerende markt waar in hoog tempo gewerkt moet worden om klanten 24/7 service te kunnen bieden. Het groot aantal aanbieders en de toenemende concurrentie vanuit het buitenland verlaagt de drempel dat klanten tegen gunstigere voorwaarden overstappen naar een concurrent. De manier waarop u uw rol als keten- en servicepartner invult naar zowel uw leveranciers als uw afnemers is een belangrijke factor om klanten te binden. Dit vergt naast de nodige snelheid en flexibiliteit van uw organisatie ook diepgaande kennis van de specifieke eisen van uw afnemers. Daarbij is inzicht in kosten, marges, assortiment, afnamepatroon en doorlooptijden van wezenlijk belang. Eén integraal ERP systeem kan u daarbij helpen.  

DIN Dranken voor Microsoft Dynamics® NAV

Om gefundeerd beslissingen te maken rondom uw service- en assortimentsbeleid dient u transparant inzicht te hebben in uw bedrijfsprocessen en de klantgerelateerde kosten. Met DIN Dranken voor Microsoft Dynamics® NAV heeft u een bedrijfsbreed inzetbare ERP oplossing die antwoord biedt op specifieke uitdagingen in de drankengroothandel en -distributie.

Voor de drankenhandel biedt onze software o.a. oplossingen voor:

  • Verbeterd voorraad- en magazijnbeheer met o.a. RF scanning of voicepicking;
  • Versnelde orderafhandeling met behulp van klantassortimenten;
  • Inzicht in de winstgevendheid van uw product- en klantgroepen;
  • Uitgebreide prijsafspraken waaronder staffels, actieprijzen en prijslijsten;
  • Bonus management;
  • Geïntegreerde accijnsadministratie en system-to-system EMCS integratie;
  • Afhandeling en registratie van emballage en VBR registratie;
  • Registratie in meerdere eenheden t.b.v. fles-inhoud problematiek;
  • E-commerce integratie zoals een B2B bestelportal of webshop;
  • EDI met afnemers én leveranciers.

Ook het laatste branche nieuws ontvangen?


Vragen? Maak kennis met Jos Knops, sparringpartner voor drankenspelers.