Volledige controle over uw organisatie

Als verstrekker van medische hulpmiddelen is het van belang dat u controle heeft over uw primaire processen zoals in- en verkoop, productie, service, verhuur/uitleen en declaratie afhandeling. Dat geldt tevens voor de diverse processen die uw branche typeren, zoals aanmeet-, leverings-, instel-, onderhoud en reparatie werkzaamheden. Daarbij opgeteld komen de eisen aan informatie en dossiervorming die verzekeraars, gemeentes of andere belanghebbenden aan u stellen.

Pas als u daarover controle hebt kunt u zich goed concentreren op uw kerntaak, namelijk de zorg voor uw cliënten en niet te vergeten de zorg voor uw eigen organisatie.

DIN Medische Hulpmiddelen voor Microsoft Dynamics® NAV

Met DIN Medische Hulpmiddelen voor Dynamics® NAV kiest u voor een bewezen brancheoplossing die de spil vormt bij het ‘in control’ brengen van uw organisatie. Alle benodigde functionaliteit voor de ondersteuning van uw commerciële, logistieke en financiële processen is geïntegreerd beschikbaar in één oplossing. Ook bieden wij oplossingen voor depotbeheer, dossiervorming en informatie verstrekking aan verzekeraars, gemeentes, instellingen of therapeuten.

Onze oplossing voor hulpmiddelenverstrekkers en revalidatie technische bedrijven voorziet o.a. in functionaliteit op het gebied van:

  • Cliënt management;
  • Eigen bijdragen en contract afspraken met verzekeraars;
  • Vektisdeclaratie en COV check;
  • Depotbeheer, herverstrekkingen en pooling;
  • Reparatie, service en onderhoud;
  • Uitleen en verhuur;
  • Productconfiguratie;
  • Zorgportals voor samenwerking en informatieverstrekking aan o.a. verzekeraars, gemeentes of instellingen.