DIN Food - Productspecificaties

Het borgen van kwaliteit en voedselveiligheid is een wereldwijde zorg. De vraag naar transparantie en inzicht in productinformatie stijgt. Niet alleen overheid en afnemers stellen hierin verregaande eisen, ook de consument is steeds vaker geïnteresseerd in deze informatie. Verscherpte wet- en regelgeving verplichten producenten transparant te communiceren over wat er in een voedingsproduct aanwezig is, uit welke ingrediënten deze bestaat, welke allergenen erin aanwezig zijn en welke energiewaarde het product heeft. Daarnaast verbreden fabrikanten hun aanbod door steeds meer variaties van producten op de markt te brengen om zo te voldoen aan de wensen van de consument. Denk hierbij aan smaken, groot- en kleinverpakkingen, etc. Hierdoor neemt de complexiteit in het registreren en achterhalen van informatie rondom eindproducten toe.

Elk halffabrikaat en eindproduct een afzonderlijke analyse en registratie

Elk halffabrikaat en eindproduct ondergaat een afzonderlijke analyse en registratie. Dit maakt het correct opstellen, bijhouden, achterhalen en controleren van productspecificaties en etiketten een tijdrovend, complex en foutgevoelig proces. Bovendien is duidelijk inzicht in de samenstelling van elk product wenselijk, omdat een wijziging in de receptuur of productiewijze gevolgen heeft voor het berekenen van o.a. de voedings- en energiewaarde.

DIN Food - Productspecificaties

DIN Food - Productspecificaties voor Microsoft Dynamics 365 stelt u in staat om specificaties van uw eindproducten, halffabrikaten en grondstoffen op een gestructureerde wijze aan te maken, door te rekenen en te beheren. De module voorziet in de registratie van o.a.:

  1. productkenmerken (o.a. GMO, microbiologisch, organoleptisch, fysisch / chemisch)
  2. ingrediëntendeclaratie
  3. voedingswaarde
  4. contaminanten
  5. allergenen declaratie en tracering
  6. etiketterings- en verpakkingsinformatie

De voordelen

Het onderbrengen van productspecificaties binnen één geïntegreerd ERP heeft de volgende voordelen:

  • Besparing van tijd en kosten: berekeningen van voedingswaarden, ingredienten en allergenen worden automatisch doorgevoerd;
  • Inzicht en transparantie: direct beschikking over de juiste informatie omtrent grondstoffen, voedingswaardegegevens, allergenen en GMO dankzij gecentraliseerde registratie;
  • Foutenreductie: elimineren van het aantal fouten door vermindering van het aantal handmatige handelingen;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving: door product informatie transparant te communiceren bent u nu en in de toekomst een betrouwbare ketenpartner voor uw afnemers.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de module DIN Food - Productspecificaties of over de brancheoplossing DIN Food voor Microsoft Dynamics 365? Neem dan contact met ons op.