Eerste DIN klanten maken rapportages en BI beheersbaar met Jet Analytics

Geplaatst op 16 april 2020 in Business Intelligence & Reporting, Strategie.

Reporting is hot. De populariteit van het gebruik van reporting tools stijgt de laatste jaren hard. Ook veel van onze food- en drankenklanten maken inmiddels gebruik van specifieke tools zoals Jet Reports en Power BI om (management)rapportages en dashboards te ontwikkelen. Daarmee kunnen ze beter sturing geven aan hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten met bijvoorbeeld inzicht in de goederenstromen, voorraadposities of omloopsnelheid van artikelen. Daarnaast worden medewerkers ondersteund in het nemen van beslissingen doordat ze via interactieve dashboards bijvoorbeeld de kosten- of omzetontwikkeling per klant, productgroep of elke andere beschikbare dimensie kunnen analyseren.

Data groeit nog steeds explosief

Door de steeds verdergaande digitalisering groeit de hoeveelheid data, zeker bij grotere organisaties, enorm hard. Daarnaast beperken rapportages zich vaak niet alleen meer tot de data uit DIN Dranken of DIN Food, maar wordt dit gecombineerd met allerlei additionele data uit bijvoorbeeld  personeelssystemen, werkvloersystemen of beschikbare online databronnen. En ook dat zorgt voor groei van data. 

Het rechtstreeks rapporteren uit individuele database wordt bij deze grote hoeveelheden aan data een steeds grotere uitdaging. Dat komt enerzijds doordat technische en performance aspecten bij deze grote hoeveelheden aan data steeds meer aandacht vragen. Anderzijds geldt hetzelfde voor het borgen van de juiste onderlinge relaties tussen het groeiend aantal verschillende databronnen. 

Beheers je data met Jet Analytics

Een aantal klanten van DIN koos recent voor de inzet van Jet Analytics om deze uitdagingen beheersbaar te krijgen.

Jet Analytics is een datawarehouse automation-oplossing. Daarmee kunt u zorgen voor grip op het  datamanagementproces dat vooraf gaat aan het maken van rapportages en dashboards. Met Jet Analytics krijgt u de beschikking over een datawarehouse, een aparte rapportage database, waarin relevante informatie uit DIN Dranken of DIN Food, maar ook andere systemen en databronnen wordt verzameld, gecombineerd en geoptimaliseerd.

Jet Analytics doet daarbij een groot deel van het werk doordat er al gebruiksklare cubes beschikbaar zijn voor diverse databronnen, waaronder Dynamics NAV / Business Central. Gebruiksklare cubes kunnen bovendien aangepast worden aan uw specifieke wensen. Daarnaast kan data vanuit diverse bronnen snel gecombineerd worden tot een set gedimensionaliseerde cubes en taken als script-programmering, beveiliging, documentatie, planning van updates etc. kunnen geautomatiseerd worden.

Werking in combinatie met Dynamics, Jet Reports en Power BI

Met Jet Analytics zorg je voor een aparte rapportage database die de relevante data uit DIN Dranken en DIN Food, maar ook uit andere systemen ophaalt en optimaliseert. Dat maakt het mogelijk om ook over grote hoeveelheden data efficiënt en gecontroleerd rapportages en dashboards te realiseren. Bedrijven met grote hoeveelheden data en/of verschillende databronnen kunnen met Jet Analytics zorgen voor een éénduidige en krachtige centrale databron.

Het datawarehouse dat op die manier via Jet Analytics wordt opgebouwd kan vervolgens gebruikt worden om over te rapporteren met rapportage tools zoals Jet Reports of met Power BI voor krachtige visuele dashboards en KPI’s. 

Vergelijk Jet Reports met Jet Analytics

Insight Software, onze partner voor management rapportages en BI, heeft een vergelijkingssite opgezet waar u precies kunt zien wat het verschil is tussen Jet Reports en Jet Analytics.

Meer weten?

Bent u overtuigd en wilt u meer weten over Jet Analytics? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze accountmanagers.

Branches: 
Drankproducenten
Wijnimporteurs
Drankengroothandel en -distributie
Food en Horeca groothandel
Versverwerking
Receptuurgeoriënteerde producenten
Maaltijdservice