EMCS vervolgfase 3.40 actief in 2020

Geplaatst op 19 september 2019 in Accijns & EMCS.

Onlangs heeft de douane een vervolgfase voor EMCS aangekondigd, die op 13 februari 2020 actief wordt.

De berichten die uitgewisseld worden met het EMCS systeem zullen vanaf deze datum van formaat wijzigen. Tevens wordt er een nieuw EMCS-bericht geïntroduceerd waarmee de douane in staat is om handmatig ARC codes af te kunnen sluiten als dit geautomatiseerd niet meer mogelijk is. Tevens worden diverse controles toegevoegd aan de EMCS berichten.

DIN Solutions is inmiddels gestart om de DIN EMCS add-on aan te passen naar de specificaties van de douane voor deze EMCS fase.

Indien u gebruikt maakt van het persoonlijke domein (Nederland) of de EMCS webapplicatie (België) om uw EMCS berichten te verwerken, dan hoeft u géén actie te ondernemen. De aanstaande wijzigingen worden door de Nederlandse en Belgische douane voorzien in het persoonlijke domein en de EMCS webapplicatie. Op de genoemde datum zullen de wijzigingen actief en zichtbaar worden. U wordt hierover apart geïnformeerd door de douane.

Indien u gebruik maakt van de DIN EMCS module dan zorgt DIN Solutions dat de aanstaande wijzigingen worden voorzien in de DIN EMCS add-on.

De belangrijkste wijzigingen die in de EMCS berichten worden doorgevoerd zijn:

  • Wijziging van de XML versie in alle berichten van versie V1.92 naar V2.02
  • Voor diverse berichten wordt het XML schema (XSD) gewijzigd omdat er nieuwe velden worden toegevoegd.
  • Eén nieuw EMCS bericht (IE881) zal worden toegevoegd. Dit is een bericht waarmee de douane handmatig een ARC kan afsluiten en deze afsluiting kan communiceren naar zowel de afzender als de geadresseerde. Het betreft een inkomend bericht hetgeen door de douane kan worden verstuurd.
  • Extra velden in het IE815 en IE801 bericht ter ondersteuning van en verwijzing naar elektronische- of papieren documenten.
  • Mogelijkheid om zgn. shipping marks als identificatie mee te geven van goederen die samen verpakt zijn en vervoerd worden.

Er is géén overgangsperiode mogelijk aangezien de wijziging in de gehele EU tegelijkertijd van toepassing zal worden. De overgang naar de nieuwe berichtformaten zal op 13 februari 2020 voor alle EMCS gebruikers actief worden.

Alle DIN EMCS klanten zullen binnenkort persoonlijk worden benaderd om de verdere route en planning naar EMCS fase 3.40 toe te lichten.