Implementatie SBR succesvol afgerond

Geplaatst op 01 februari 2014 in Finance.

Sinds 1 januari 2014 is de SBR-verplichtstelling voor BTW-aangifte en ICP-opgaaf ingegaan. Bedrijven die in 2013 deze aangiftes via het BAPI-kanaal elektronisch aanleverden bij de belastingdienst, zijn sinds begin dit jaar verplicht deze aangiftes in een ander formaat en via een ander kanaal aan te leveren.

Dit betekende voor de betreffende klanten verandering op twee vlakken: 
- De installatie en inrichting van een Dynamics NAV software-update voor SBR/Digipoort,
- Het aanvragen en installeren van een nieuw PKIOverheid certificaat, hetgeen garant staat voor een veilige uitwisseling van gegevens.

Binnen DIN Solutions heeft een klein SBR-team deze wettelijke verandering opgepakt, voorbereid en uitgevoerd, waarbij ook middels een pilot-fase ervaringen zijn opgedaan met de uitrol van de oplossing.  “Tijdens de pilotfase is gebleken dat de installatie en inrichting van met name het PKIOverheid certificaat enige technische kennis vereiste. Besloten is toen om de betreffende klanten hierin te ontzorgen en de volledige installatie van zowel de Dynamics NAV software update, als ook het PKIOverheid certificaat door DIN Solutions te laten uitvoeren”.

Na een korte en intensieve uitrolfase hebben uiteindelijk alle betreffende klanten op tijd hun eerste BTW-aangifte en/of ICP-opgaaf electronisch via SBR/Digipoort kunnen aanleveren bij de belastingdienst. Een aantal klanten die op basis van kwartaal-aangifte werken zullen binnenkort de overstap maken naar SBR/Digipoort.

Wil u meer weten over veilig en efficiënt uw aangiftes vanuit Dynamics NAV indienen via SBR/Digipoort, neem dan contact op met een van onze sales managers. U kunt hen bereiken via 043-6049080 of via sales@dinsolutions.nl

SBR
SBR staat voor Standaard Business Reporting en is een concept dat uitgaat van het standaardiseren van gegevens aan de bron: de administratie van de ondernemer. 
Waar het feitelijk om gaat is het gebruik van gemeenschappelijke termen en taal. SBR is een toekomst vaste aanpak voor berichtstromen tussen overheden en bedrijven, die ook internationaal gebruikt wordt. SBR wordt steeds vaker gebruikt bij standaard rapportagevraagstukken. Klik hier voor meer informatie.

Digipoort
De overheidsdienst Digipoort is een elektronische brievenbus die fungeert als postbus tussen overheden en bedrijven. Digipoort zorgt voor een snelle en veilige bezorging van uw periodieke aangifte aan de overheid, hetgeen handig en efficiënt is. Daarnaast zorgt Digipoort dat de overheid zeker weet dat de informatie die zij ontvangt ook echt afkomstig is van het juiste bedrijf. Bovendien kan Digipoort berichten inhoudelijk verwerken en daardoor sturing geven aan het in gang te zetten proces bij de overheidsorganisatie. Digipoort voldoet aan de hoge eisen van betrouwbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging die nodig zijn voor digitale informatie-uitwisseling binnen Nederland. Klik hier voor meer informatie.