Redesign scanning met DIN A4D gereed

Geplaatst op 05 juli 2016 in .

In de vorige editie van de DIN Dranken Update kondigden we al aan dat er een redesign van DIN A4D (Actemium for DIN) aan zou komen. Deze vernieuwde add-on voor integratie met de scan- en voice oplossingen van partner Actemium is klaar en zullen we in juli vrijgeven. Naast de uitwisseling van de interfaceberichten via webservices en de integratie met de vernieuwde add-ons DIN Drageradministratie en DIN Nicelabel Integrator is ook aanvullende functionaliteit gerealiseerd.

Klantbehoeften uitgangspunt voor redesign

Product manager Sander Crousen licht de totstandkoming van het redesign toe: “Uitgangspunt voor het redesign van de scanningsmodule was de behoeften bij onze klanten. Deze zijn vooral voortgekomen uit eerder uitgevoerde scantrajecten alsmede een aantal door klanten ingebrachte wensen. Wij hebben deze gebundeld en getoetst op mogelijke standaardisatie voor de Dranken- en Foodsector. Het resultaat: een reeks nieuwe functionaliteiten die als standaard zijn opgenomen en die het werk een stuk efficiënter maken.”   

De meest belangrijke zijn:

1) Direct inruimen

Het is mogelijk gemaakt om binnenkomende goederen al in te ruimen op een opslaglocatie vóórdat de daadwerkelijke ontvangstboeking in NAV is gedaan. Met deze functionaliteit kan de fysieke goederenstroom door blijven gaan, zonder dat deze afhankelijk is van administratieve verwerking in Microsoft Dynamics NAV.

2) Pick afhandeling

Het is mogelijk om zones binnen een magazijn te identificeren als bulk-, pick-, verzend- of ontvangstzone. In de nieuwe oplossing is vervolgens instelbaar hoe een pick-opdracht dient te worden afgehandeld indien er in een magazijn zowel bulk- als pickzones aanwezig zijn. Moeten medewerkers goederen altijd eerst in de pickzone halen of mogen er ook volle pallets uit de bulkzone voorgesteld worden? Met deze functionaliteit kan de gewenste pickafhandeling gerichter gestuurd worden.

3) Geavanceerde FEFO afhandeling

De sturing op houdbaarheidsdatum is in de vernieuwde add-on uitgebreid. Zo is het mogelijk om per klant de geaccepteerde houdbaarheidstermijn in te stellen. Ook kan ingesteld worden of een afnemer die eerder een zending met een bepaalde houdbaarheidsdatum heeft ontvangen bij een volgende zending minimaal dezelfde houdbaarheidstermijn geleverd moet krijgen. Een kortere termijn zal NAV in dat geval niet toestaan.

Inzet en mogelijkheden

Wanneer een bedrijf (nog) geen gebruik maakt van scanners is het ook mogelijk om alleen met de nieuwe warehouse functionaliteit te werken. In dat geval kunnen pick- en verzendopdrachten inclusief de nieuwe functionaliteit handmatig afgehandeld worden. Zonder scanner dus. De add-on DIN-A4D is vervolgens daar bovenop beschikbaar voor de integratie naar de Actemium oplossingen voor scanning en voice.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over DIN-A4D of de gerelateerde (warehouse) oplossingen, neem dan contact met ons op.