Vanaf juni alleen nog nieuwe emballagecodes in EDI berichten en GS1 Data Source

Geplaatst op 05 juni 2015 in .

Vanaf 30 juni 2015 mogen alleen nieuwe emballagecodes in EDI berichten en GS1 Data Source worden gebruikt. Eerder dit jaar is een nieuwe versie van de codelijst al gepubliceerd. Ten opzichte van de oude versie is een aantal codes verwijderd en vervangen. De codes in de lijst zijn de enige toegestane codes voor emballage. GS1 Nederland adviseert deze nu al in gebruik te nemen.

GS1 Belgium & Luxembourg en GS1 Nederland hebben een codelijst voor emballage samengesteld om een geharmoniseerde en consequente identificatie van emballageartikelen in de Benelux te garanderen. De emballagecodes worden gebruikt door talloze partijen om emballageartikelen te identificeren binnen elektronische berichten (factuur, pakbon, enz.) en in het uitwisselen van artikelstamgegevens via GS1 Data Source. Zo maakt iedereen in de keten gebruik van dezelfde informatie.

Bron: GS1 Nederland - www.gs1.nl