Optimaal samenwerken met Microsoft SharePoint

Informatie komt tegenwoordig uit steeds meer verschillende bronnen en op wisselende momenten. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om informatie te structureren, effectief uit te wisselen en snel terug te vinden. Met behulp van Microsoft SharePoint kunt u opslag, beheer en uitwisseling van informatie stroomlijnen en de samenwerking zowel binnen als buiten uw organisatie verbeteren.

De flexibiliteit van SharePoint is zeer groot, waardoor het platform op vele verschillende manieren ingezet kan worden. SharePoint oplossingen leveren wij in samenwerking met onze partner Thysia.

Makkelijker samenwerken

Microsoft SharePoint is het ideale systeem voor organisaties die online willen samenwerken en ideeën uitwisselen. Met behulp van SharePoint kunt u medewerkers op een veilige manier toegang geven tot informatie vanaf externe locaties. Hierdoor kan de hele organisatie tijd- en plaats onafhankelijk werken. Daarnaast wordt het mailverkeer sterk teruggedrongen door het delen van informatie op één plaats.

Efficiënter werken door Document Management

U kunt SharePoint inzetten als document management systeem. Hierdoor wordt de toegang tot informatie sterk verbeterd en kunt u structuur aanbrengen in de afhandeling van documenten of ongestructureerde gegevens. SharePoint is standaard gekoppeld met Microsoft Office, waardoor u snel en efficiënt kunt werken. 

Klanten of leveranciers informeren via een portal

Sharepoint is een samenwerkingsplatform waarin u eenvoudig klanten- of leveranciers portals kunt realiseren. Daarmee geeft u uw klanten bijvoorbeeld 24x7 toegang tot alle voor hen relevante informatie zoals bijvoorbeeld de status van orders of informatie over produkten, voorraden of prijzen. Slimme technieken zorgen ervoor dat de portal 1:1 kan communiceren met uw Dynamics NAV systeem waardoor u altijd actuele informatie beschikbaar stelt. 

Vragen? Maak kennis met Richard Nix, Business Consultant.