De DIN User Group, in het kort DIN-UG, is een gebruikersgroep door en voor gebruikers van de branche oplossingen van DIN Solutions. Ons doel is enerzijds om met gebruikers behoeften en ideeën uit te wisselen en deze gezamenlijk met DIN Solutions te verdiepen en te vertalen naar de productontwikkeling van onze branche oplossingen. Zo kunnen we samen het DIN aanbod nog beter laten aansluiten op de behoeften en bijbehorende prioriteiten in de branche. Anderzijds willen we een platform bieden voor kennisdeling en het uitwisselen en opdoen van gebruikservaringen.

Welke voordelen levert participatie voor u op?

  • Uitwisseling van kennis en ervaringen via themabijeenkomsten, kennis-, en rondetafelsessies;
  • Delen van behoeften en wensen met branchegenoten;
  • Bundelen van krachten bij markt- en productontwikkelingen;
  • Mogelijkheid om waardevolle input te geven voor productontwikkeling en innovatie;
  • Versterken van uw netwerk in de branche.

Lidmaatschap DIN-UG

Al onze klanten die gebruik maken van onze branche oplossingen zijn van harte welkom om de DIN User Group bijeenkomsten bij te wonen. 

Impressie DIN-UG Food Impressie DIN-UG Dranken

Vragen? Maak kennis met Lynne van Hasseld, Marketeer.