DIN User Group (DIN-UG)

De DIN User Group, in het kort DIN-UG, is een gebruikersgroep door en voor gebruikers van onze branche oplossingen DIN Dranken en DIN Food. Het doel van deze gebruikersgroepen is enerzijds om met gebruikers van onze oplossingen behoeften en ideeën uit te wisselen en deze gezamenlijk te verdiepen en te vertalen naar de productontwikkeling van onze branche oplossingen. Zo kunnen we samen het DIN aanbod nog beter laten aansluiten op de behoeften en bijbehorende prioriteiten in de branche. Anderzijds willen we een platform bieden voor kennisdeling en het uitwisselen en opdoen van gebruikservaringen tussen gebruikers onderling.

Welke voordelen levert participatie voor u op?

  • Uitwisseling van kennis en ervaringen via themabijeenkomsten, kennis-, en ronde tafelsessies;
  • Delen van behoeften en wensen met branchegenoten;
  • Bundelen van krachten bij markt- en productontwikkelingen;
  • Mogelijkheid om waardevolle input te geven voor productontwikkeling en innovatie;
  • Versterken van uw netwerk in de branche.

Lidmaatschap DIN-UG

Al onze klanten die gebruik maken van onze branche oplossing DIN Dranken of DIN Food zijn van harte welkom om de DIN User Group bijeenkomsten bij te wonen.