Dranken, Drankproducenten, Wijnimporteurs, Drankengroothandel en -distributie

Op 13 december 2014 zal de nieuwe verordening (EU) Nr. 1169/2011 "Verstrekking van voedselinformatie aan consumenten" ingaan. Doel van de verordening is om transparant te communiceren over de samenstelling en kenmerken van een voedingsmiddel zodat consumenten op basis van die product informatie een bewuste keuze kunnen maken.

Voor de drankensector zal de verordening onder andere Richtlijn 87/250/EEG (vermelding alcoholgehalte) vervangen. Ook wijzigt een aantal zaken op het gebied van de verplicht te verstrekken informatie over producten. Dit zowel op het product zelf (etiket of verpakking) als ook via verkoop op afstand zoals bijvoorbeeld via webshops.

Wat verandert er voor mij?

Vanuit DIN Solutions hebben wij, op basis van verschillende informatiebronnen en samenwerkingspartners, de belangrijkste wijzigingen voor de drankensector op een rij gezet. Deze stellen wij u graag als download beschikbaar.

Vragen? Maak kennis met Jos Knops, sparringpartner voor drankenspelers.