Etikettering: wat zijn de nieuwe regels voor het voedingsetiket vanaf 2020?

Geplaatst op 18 december 2019 in Blog, Etikettering, Wet- en regelgeving.

Wanneer is oorsprongs- en herkomstvermelding verplicht op het etiket en wat zullen de regels gaan zijn vanaf april 2020? In het kader van “weten wat er bij je klanten speelt” heeft DIN op 19 november 2019 deelgenomen aan de kennissessie van KTBA “Land van herkomst op je etiket, reis je mee?” Tijdens deze sessie werd met name ingegaan op de “uitvoeringsverordening (EU) 2018/775 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van artikel 26, lid 3, van verordening (EU) nr. 1169/2011”. Deze laatste is algemeen voor wat betreft de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, waarbij 2018/775 specifiek ingaat op de voorschriften voor de vermelding van het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt van een levensmiddel.

Verordening 2018/775

Onderstaand treft u een beschrijving aan van de twee belangrijkste onderdelen uit deze verordening (bekijk hier gehele verordening).

(lid 2) Overeenkomstig artikel 26, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1169/2011 is het vermelden van het land van oorsprong of de plaats van herkomst verplicht indien het weglaten daarvan de consument zou kunnen misleiden aangaande het werkelijke land van oorsprong of de werkelijke plaats van herkomst van het desbetreffende uiteindelijke levensmiddel, met name als de bij het levensmiddel gevoegde informatie of het etiket in zijn geheel anders zou impliceren dat het levensmiddel een ander land van oorsprong of een andere plaats van herkomst heeft. Dit artikel is gericht op het voorkomen van misleidende voedselinformatie waarin wordt geïmpliceerd dat een levensmiddel een bepaalde oorsprong heeft, terwijl het in werkelijkheid een andere oorsprong heeft.

(lid 3) In artikel 26, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1169/2011 is bepaald dat, wanneer het land van oorsprong of de plaats van herkomst van een levensmiddel wordt vermeld en niet hetzelfde of dezelfde is als voor het primaire ingrediënt ervan, tevens het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het betreffende primaire ingrediënt moet worden vermeld, of moet worden vermeld dat het land van oorsprong of de plaats van herkomst van het primaire ingrediënt verschilt van die van het levensmiddel. Voorts luidt het dat voor de toepassing van deze voorschriften uitvoeringshandelingen moeten worden vastgesteld.

Conclusies

Conclusies die we wel mogen trekken na afloop was dat het een “hot topic” is. KTBA heeft twee middagen de zaal vol gekregen met gemiddeld 130 professionals die dagelijks met deze problematiek te maken hebben. Daarnaast mogen we ook concluderen dat de voorschriften nogal lastig te interpreteren zijn. Dit bleek wel tijdens een afsluitende quiz waarin de opgedane kennis werd getest. Tijdens het bepalen of het land van herkomst wel of niet expliciet vermeld moet worden op het etiket (aan de voor- en/of achterkant), moet je rekening houden met zaken als:

  • Wat denkt de gemiddelde consument
  • Heb je te maken met een geregistreerd beeldmerk
  • Wordt er gebruik gemaakt van gebruikelijke, generieke of wettelijke benamingen
  • Worden er symbolen of afbeeldingen gebruikt die specifiek zijn voor een land
  • Enz.

Neem als voorbeeld onderstaand product:

Wat denkt de gemiddelde Nederlandse consument? Dat dit aardappelpuree is gemaakt van Nederlandse aardappelen (aardappel is het primaire ingrediënt) of is het recept voor de aardappelpuree Hollands en kunnen de aardappelen ook van een ander land komen? Algemeen is het laatste het geval, maar als de aardappelen niet uit Nederland komen, dan moet ergens vermeld worden waar deze dan wel vandaan komen (bijvoorbeeld uit de EU).

Nieuwe etiket vereisten - DIN Roadmap

De inwerkingtreding van deze nieuwe verordening is 1 april 2020. Voor zover wij nu kunnen inschatten zal de impact op DIN Food voor Dynamics 365 Business Central beperkt blijven tot het kunnen vastleggen van één of meerdere landen van herkomst per ingrediënt in de add-on Productspecificaties. Wij zullen met een aantal klanten die deze add-on in gebruik hebben contact zoeken om gezamenlijk de uitwerking hiervan te onderzoeken en te realiseren in ons productaanbod.

P.S.: de deelnemende DIN medewerker is uiteindelijk 21ste geworden in de quiz met 130 deelnemers.

Meer informatie?

Meer weten over KBTA en label compliance? Kijk dan op https://www.ktba.com/nl/etiketteren/

Branches: 
Drankproducenten
Versverwerking
Receptuurgeoriënteerde producenten