Wijziging Intrastat aangifte per 1 januari 2021

Ondernemers die vanuit Nederland goederen verhandelen (verkoop, inkoop) met ondernemers in de EU zijn boven een bepaald drempelbedrag aangifteplichtig voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Periodiek (maandelijks of jaarlijks) moet dan een zogenaamde Intrastat aangifte worden ingediend.

Met ingang van 1 januari 2021 worden twee nieuwe invulvelden verplicht gesteld bij de Intrahandel uitvoer (ICL) indien u gebruik maakt van een maandelijkse opgave. Dat betekent dat ondernemers het aangifte format moeten aanpassen en dat extra gegevens in de administratie beschikbaar moeten zijn. Ondernemers zijn de afgelopen maanden reeds geïnformeerd hierover vanuit de Nederlandse overheid. Hun eerste aangifte in aangepaste stijl zal dus de Intrastat-aangifte over de periode Januari 2021 zijn.

LET OP: De nieuwe invulvelden dienen enkel te worden ingevuld door bedrijven met een verplichting voor maandelijkse opgave. Voor bedrijven met een verplichting voor jaarlijkse opgave van deze stroom, gelden deze aanpassingen niet

Voor meer inhoudelijke informatie over de wijzigingen, lees hier verder.

Details Intrastat wijzigingen

Aanpassingen in Dynamics vanuit Microsoft

Aangezien de aanpassing voor de Intrastat aangifte een wettelijke wijziging betreft zal de aanpassing in Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV door Microsoft worden voorzien. LET OP: Deze wijziging wordt alleen door Microsoft voorzien in versies die binnen de Life Cycle Policy (LCP) voor Business Central/Dynamics NAV van Microsoft vallen.

LCP geldt momenteel nog voor de versies: NAV2016, NAV2017, NAV2018, Business Central 14 en hoger. Voor andere versies komt er dus geen oplossing vanuit Microsoft.

We verwachten dat Microsoft de oplossing voor de LCP versies in januari beschikbaar stelt. Deze kan dan, voor klanten die Intrastat gebruiken, via een hotfix beschikbaar gemaakt worden in hun NAV/BC omgeving. U kunt via onze supportdesk per email apteansupport_din@aptean.com kenbaar maken dat u gebruik maakt van Intrastat met een verplichting voor maandelijkse opgave. Dan wordt er een supportticket aangemaakt en wordt zodra de oplossing beschikbaar is contact met u opgenomen om de hotfix uit te leveren. Indien u gebruikt maakt van een versie binnen de Life Cycle Policy (LCP) dan valt dit binnen het onderhoud.

Heeft u een versie die buiten de Life Cycle Policy (LCP) van Microsoft valt en maakt u gebruikt van Intrastat met een verplichting voor maandelijkse opgave dan kunt u dat eveneens kenbaar maken bij onze supportdesk via apteansupport_din@aptean.com. In dat geval kan er bekeken worden of we de oplossing beschikbaar kunnen maken in uw versie. Als dat mogelijk is dan valt het realiseren daarvan wel buiten het onderhoud en is dit een betaalde activiteit waarvoor u een offerte ontvangt.

Aanmelden voor update van uw systeem

Zoals aangegeven kunt u zich aanmelden via de supportdesk middels het sturen van een email naar het adres apteansupport_din@aptean.com. We vragen u gezien het korte tijdsbestek dit voor 15 januari 2021 aan te melden zodat we voldoende tijd hebben om alle verzoeken af te handelen.
 

Ondersteuning vanuit DIN Solutions

Indien u bij bovenstaande zaken ondersteuning nodig heeft van een van onze consultants, neemt u dan s.v.p. tijdig contact met ons op door te mailen naar apteansupport_din@aptean.com, zodat wij hiervoor een afspraak met u kunnen plannen.